Acreditacions serveis

Persones que treballen dins del festival però que no formen part de la zona expositiva ni són visitants.