El cicloturisme, un segment en alça dins del turisme internacional

El cicloturisme és una tendència cada cop més consolidada de sector turístic i econòmic amb un potencial molt gran de creixement. Només a Espanya el sector del ciclisme va aportar gairebé 1.900 milions d’euros, amb més de 22.000 empleats segons informe elaborat pel mitjà especialitzat 2playbook i presentat per la RFEC. Més de 21 milions d’espanyols disposen de bicicleta d’alguna modalitat. D’altra banda, entre el 2015 i el 2019 el nombre de pernoctacions derivades de l’activitat del cicloturisme es van incrementar en un 34% fins als 13 milions de pernoctacions.

A nivell europeu el cicloturisme ja mou més diners que el segment dels creuers, constatant la força i el valor que any rere any va adquirint aquest segment de turisme esportiu al món.

El cicloturisme ja feia molts anys que oferia un creixement important i sostingut, però la pandèmia del coronavirus l’ha accentuat, i el canvi climàtic i totes les polítiques mediambientals que els Governs estan posant en marxa. L´ús de la bicicleta s´associa a salut, esport, activitat física a l´aire lliure, transport sostenible; les ciutats s’estan transformant a marxes forçades per adaptar-se a aquest mitjà individual de transport, amb inversions, plans estratègics de desenvolupament, planificació i creació de carrils bici i infraestructures relacionades amb la bicicleta, plans de promoció d’ús de la bicicleta i altres mitjans individuals de transport, etc, la qual cosa ajuda a potenciar-ne encara més l’ús i que la societat en general s’acostumi a desplaçar-se amb bicicleta de forma quotidiana, també durant les vacances.

El viatger cicloturista, un client molt apreciat pel sector turístic

És clar que els territoris i destinacions turístiques se n’han adonat i cada cop més duen a terme accions d’implementació i desenvolupament de destinacions adaptades al cicloturisme, amb la creació de nous recorreguts o millora i recuperació dels existents, plans de comunicació i promoció per donar-se a conèixer, punts d’informació, webs especialitzades en oferir informació específica de serveis i recorreguts de cicloturisme, etc. Cada cop es creen més marques de destinacions de cicloturisme relacionades amb aquest segment i aquestes destinacions assisteixen a fires especialitzades per donar-se a conèixer entre els diferents mercats, sobretot els més madurs del centre i nord d’Europa i dels Estats Units.

Sea Otter Europe Costa Brava Girona by Continental

El festival Sea Otter Europe està ubicat a Girona, una de les destinacions de cicloturisme més destacades d’Europa, i del món, però també és un espai ideal perquè les diferents destinacions nacionals i internacionals, hotels especialitzats, agències de viatges i receptius de cicloturisme , i serveis de cicloturisme en general es presentin i donin a conèixer als gairebé 60.000 visitants que acudeixen al festival, no només a conèixer les darreres novetats de les marques de ciclisme, sinó també, perquè no, a buscar idees i opcions de possibles destinacions d’escapades o vacances en bicicleta. De fet, durant les 6 edicions que Sea Otter Europe té d’història, ha vist com any rere any. s’han anat incrementant els estands i les propostes de cicloturisme dins del festival, convertint-se ja en part important de l’oferta de la fira amb una zona específica.

Més informació: www.seaottereurope.com