>PROGRAMA EXPO
2023 SEA OTTER EUROPE

DIMECRES 20/09

TEMPS / ACTIVITAT / LLOC

08.30 – 18.30
> Acreditació de l’Expositor
SALA ACREDITACIÓ

08.30 – 19.00
> Muntatge de la Zona Expo
ACCESSOS MUNTATGE FESTIVAL

DIJOUS
21/09

TEMPS / ACTIVITAT / LLOC

08.00 – 18.30
> Acreditació de l’Expositor
SALA ACREDITACIÓ

08.00 – 19.00
> Muntatge de la Zona Expo
ACCESSOS MUNTATGE FESTIVAL

DIVENDRES 22/09

TEMPS / ACTIVITAT / LLOC

07.30 – 19.30
> Acreditació de l’Expositor
SALA ACREDITACIÓ

07.30 – 10.00
> Muntatge de la Zona Expo
ACCESSOS MUNTATGE FESTIVAL

12.00
> Obertura Festival
FESTIVAL SEA OTTER EUROPE

12.30
> Inici
DEMOBIKE
CIRCUIT DEMOBIKE

19.00
> Tancament
DEMOBIKE
CIRCUIT DEMOBIKE

19.30
> Tancament del Festival
FESTIVAL SEA OTTER EUROPE

20.00 – 21.00
> Sortida del Material
ACCESSOS MUNTATGE FESTIVAL

DISSABTE
23/09

TEMPS / ACTIVITAT / LLOC

07.30 – 19.30
> Acreditació de l’Expositor
SALA ACREDITACIÓ

07.30 – 08.30
> Material In
ACCESSOS MUNTATGE FESTIVAL

09.00
> Obertura Festival
FESTIVAL SEA OTTER EUROPE

09.30
> Inici
DEMOBIKE
CIRCUIT DEMOBIKE

19.00
> Tancament
DEMOBIKE
CIRCUIT DEMOBIKE

19.30
> Tancament del Festival
FESTIVAL SEA OTTER EUROPE

20.00 – 21.00
> Sortida del Material
ACCESSOS MUNTATGE FESTIVAL

DIUMENGE 24/09

TEMPS / ACTIVITAT / LLOC

07.30 – 14.30
> Acreditació de l’Expositior
SALA ACREDITACIÓ

07.30 – 08.30
> Material In
ACCESSOS MUNTATGE FESTIVAL

09.00
> Obertura Festival
FESTIVAL SEA OTTER EUROPE

09.30
> Inici
DEMOBIKE
CIRCUIT DEMOBIKE

14.30
> Tancament
DEMOBIKE
CIRCUIT DEMOBIKE

15.00
> Tancament del Festival
FESTIVAL SEA OTTER EUROPE

15.30 – 21.00
> Sortida del Material
ACCESSOS MUNTATGE FESTIVAL

DILLUNS
25/09

TEMPS / ACTIVITAT / LLOC

08.30 – 18.00
> Desmuntatge de la Zona Expo
ACCESSOS MUNTATGE FESTIVAL